David Rycroft

/

Saint Guihem X

Saint Guihem X

Huile sur toile

Format: 72 x 92 cm